Biskop Erling Pettersen har prøvd å få bispegårdseieren, som er Opplysningsvesenets fond (OVF), til å fikse hagen. Grunnen er, mener han, at hagen er mer å regne som et parkanlegg, og at han har viktigere ting å gjøre enn å være gartner, uten at OVF har tatt i plenklipperen.