Menighetsdramaet i Knutby i 2004 endret folks inntrykk av pinsevenn- og frikirkemenigheter i negativ retning. Det mener 60 prosent av pastorene som har svart på en omfattende rundspørring i den svenske avisen Dagen.