Siden mai 2012 har Den norske kirke selv fått utnevne biskoper. Hittil har Kirkerådet utnevnt to menn. I slutten av september skal Kirkerådet, som fungerer som Den norske kirkes regjering, utnevne ny biskop i Nord-Hålogaland.