Bjørgvin-delegaten var blant de som gledet seg over at Kirkemøtet ikke gjorde vedtak som endret på kirkens ekteskapssyn. Men allerede få dager etter vedtakene, sier flere prester at de likevel vil vie homofile.