– Jeg har ikke sans for å opprette prestestillinger i protest eller som en type alternativ aktivitet, sier administrerende direktør Frank Grimstad i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Vårt Land.