Den norske kirke bryter nå tausheten i spørsmålet om fastlegers rett til å nekte å henvise kvinner til abort. Begge de øverste lederne i kirken støtter legenes samvittighetsfrihet.