Kirkerådet vedtok å stenge pressen ute fra møterommet da det før helgen diskuterte hvordan denne saken i skjæringspunktet kirke/samfunn skal presenteres for Kirkemøtet om en måned.