Organisasjonen har drevet Norges største krisetelefon i over 30 år. Nå ønsker de å utvide tilbudet til også å gjelde internett.