Den første merkbare endringen i forholdet mellom stat og kirke, er at myndigheten til å utnevne biskoper overføres fra regjeringen til Den norske kirkes egne valgte organer. Kirkemøtet som nå er samlet i Tønsberg, skal vedta en ordning for dette.