Det viser en fersk omdømmeundersøkelse som Vårt Land har fått tilgang til.