KRISTIANSAND: 51 stemte for og 64 mot forslaget om at det utarbeides en egen vigselsliturgi for likekjønnede par.