Menighetsrådsmedlemmene som ble valgt ved kirkevalget i 2009, mener de har innflytelse. Tre firedeler av medlemmene har opplevd vervet mer tilfredsstillende enn de hadde forventet.