Lørdag gikk fristen ut for å svare på høringen om «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille». Det er to måneder etter at statsråd Thorhild Widvey (H) presenterte forslag til endringer i kirkeloven.