Gudstjenestedeltakelsen i Den norske kirke gikk i fjor tilbake i 10 av 11 bispedømmer. Størst er nedgangen i Stavanger og Oslo. Det viser foreløpige tall som Vårt Land har fått tilgang til.