Sist torsdag ble det satt punktum for innsamlingsaksjonen med et arrangement i Storsalen. Da kunne elevene ved Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo overrekke en sjekk på 1.856.964 kroner til Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) stedlige representant i Etiopia, Tore Vågen, og NLMs regionleder Rune Mjølhus.