GJØVIK: – Vi er skuffet, for vi fremmet et navneforslag som vi mente var viktig og riktig for organisasjon. Men demokratiet har talt, og dette var så langt landsmøtet var villig til å gå, sier nestleder Sunniva Gylver i Norges KFUK-KFUMs landsstyre.