Men Fagetisk Råd sier det kan være aktuelt med politianmeldelse i ett av tilfellene som er meldt inn de siste ukene.