Han var en glad og sterk vekkelsesforkynner. John Olav Larssen forkynte et sterkt evangelium, og han hadde et Jesus-sentrert budskap med appell til å vende om. Tusenvis vendte også om under hans talerstol, sa kirkerådsleder Nils-Tore Andersen i sitt minneord på vegne av alle de organisasjonene Larssen var engasjert i.