Torsvik arbeider i dag som kommunalsjef for området Oppvekst og kultur i Os kommune. Tidligere har han vært seniorleder og områdeleder i samme kommune, og før det har han blant annet vært rektor i Stavanger og menighetsprest i Sandnes.