Mandag kveld skal Bispedømmerådet i Nord-Hålogaland si ja eller nei til ansettelsen av Einar Gelius som ny sokneprest i Ibestad menighet i Troms.