Biskop Ole Christian Kvarme får støtte fra Human-Etisk forbund i konflikten med Einar Gelius. Redaktøren for tidsskriftet Humanist, Arnfinn Pettersen, argumenterer på sin personlige blogg for at Den norske kirke er «fullt ut berettiget til å frata ham kappe og krave».