– Jeg vil se den rettsinstansen som sier at ekteskapet er ugyldig, sier han til NRK Nordland.