Jevnlig undersøker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet hvor tilfredse landets innbyggere er med de offentlige institusjonene. Undersøkelsen som blir lagt fram i dag viser at tilfredsheten med Den norske kirke øker.