Oslo bispedømmeråd vedtok mandag kveld å tilby jobben som stortingsprest til Sjur Isaksen (57).