Tro & Kirke

Tirsdag ble den beste ateistvitsen kåret i Vårt Lands redaksjonslokaler i Oslo. Nedenfor finner du alle vitsene juryen måtte velge mellom.