Katolsk sokneprest i Sandefjord, Claes Tande, har meldt Morgenbladet inn for Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med artikkelen «Prosessen mot Pollestad». Men på tross av at Norsk Presseforbund praktiserer full offentlighet, gir de i denne saken ikke ut dokumentene fra tilsvarsrundene mellom klager og presseorgan. Kun sammendraget, som ferdigstilles neste uke, blir tilgjengelig for allmennhet og presse.