Harald Hegstad, professor ved Menighetsfakultetet og nå leder i Oslo bispedømmeråd, står på topp på valglisten fra nominasjonskomiteen i Oslo bispedømme.