Siden høsten 2010 er om lag 400 barn døpt i Nittedal og Hakadal menigheter. Like mange «fadderpakker» er delt ut.