Tirsdag innledes prosessen med å velge kirkens nye overhode. Bak lukkede dører i Det sixtinske kapell skal 115 kardinaler avgjøre hvem som blir pave Benedikts etterfølger. Først når hvit røyk stiger opp fra kapellet, vil verden vite at en ny pave er valgt. Om det tar noen timer eller flere dager, vet ingen.