De 5.000 KFUK-KFUM-speiderne skal blant annet lage egne søppelsorteringsanlegg og vindmøller. Andre miljørelaterte aktiviteter på programmet er kartonglotteri, pantebinge, miljøshow, vitenskapstelt og konkurranse med vinddrevne olabiler.