29,3 prosent av organisasjonens givere er over 80 år.