Valrådet i Møre bispedøme har instruert nominasjonskomiteen til å gå ein ny runde for å skaffe yngre kandidatar til kyrkjevalet i haust. Ingen av dei 18 kandidatane på den noverande lista er under 30 år, skreiv Vårt Land tysdag.