Valnemnda vraka først sitjande formann i Misjonssambandets hovudstyre. Deretter vart dei pressa til å snu – av hovudstyret sjølv.