– Jeg er egentlig ikke så overrasket over at det ble nei til vigselsliturgi. At det var såpass mange som stemte for dette, er et tydelig tegn på at det er stor bevegelse i denne saken også innad i kirken. Noen synes tydeligvis at dette går langsomt, men jeg synes egentlig at holdningsendringene har skjedd oppsiktsvekkende raskt, sier Trond Giske til Vårt Land.