Kirkestatsråd Trond Giske avviser at utnevningen av Erling Pettersen i stedet for Kjetil Aano, hadde sammenheng med den kirkelige homofilidebatten.