Den tidligere lederen av Åpen Kirkegruppe, Gard Realf Sandaker-Nielsen, kom ikke inn i Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet. Torsdag ettermiddag offentliggjorde han på sin Facebook-side at han ble 4. vara.