Vårt Land har fått tilgang til listen med innkomne forslag på personer som kan overta jobben etter biskop Per Oskar Kjølaas.