– At Åpen folkekirke vil etablere seg som et kirkepolitisk parti vil bare skjerpe frontene og være konfliktskapende i alt fra loka­lmenigheter til det kirkelige 
lederskap, sier Øivind Benestad, frontfigur i nettverket Levende folkekirke, til Vårt Land.