Vårt Land har de siste dagene skrevet om økningen i givertjenesten i Den norske kirkes medlemmer. Men selv med en økning på åtte millioner i fjor, viser tall at det er langt opp til tallene for de frikirkelige kirkesamfunnene.