– Så langt har ikke fredsprisen fått noen konsekvenser for arbeidet vårt. Og vi regner ikke med at det gjør det heller, sier konstituert leder for det internasjonale arbeidet til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Hjalmar Bø.