I et innlegg på verdidebatt.no skriver Levi Fragell at han av mange er blitt avvist som en som overdriver i sin kritikk av pinsebevegelsen. Dette tar Fragell avstand fra i innlegget som også er publisert i pinsebevegelsens ukeavis Korsets Seier.