Denne sammenhengen er sterkere blant dem som har opplevd dødsfall i nær familie det siste året, ifølge avhandlingen til Torgeir Sørensen ved Det teologiske Menighetsfakultet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet.