Under generalforsamlingen i Bergen i 2008 var gjennomsnittalderen for deltagerne 53 år. Da Det Norske Misjonsselskap i sommer var samlet til ny generalforsamling, var gjennomsnittalderen 56 år.