– He, he! utbryter Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon, når han får høre at mer enn halvparten svarte feil på onsdagens kalenderspørsmål om hvor mange organisasjoner som fusjonerte da Normisjon ble stiftet 1. januar 2001.