Mer enn 100 personer har søkt om plass på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler (DTS).