Den katolske kirkes fagetiske råd har åtte saker til behandling i sitt første møte etter Müller-avsløringen. Den siste ble meldt inn mandag kveld.