Det er ikke bare Den katolske kirke i Norge som har søkt – og fått – offentlig støtte for medlemmer som ikke aktivt har meldt seg inn i den norske grenen av trossamfunnet.