Oppslutningen om julaftengudstjenestene nådde en topp i 2006. Deretter har kurven gått ganske bratt nedover.