Sturla Stålsett, lederen i organisasjonen Åpen folkekirke, etterlyser reell likebehandling av de ulike listene og kandidatene ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet.