I disse dager får alle innbyggerne i Kristiansand, 36.100 husstander, boken Levende tro i postkassen. Her har 31 personer, alt fra biskop Stein Reinertsen til håndballproff Kristine Lunde-Borgersen, skrevet om sin tro.